سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اخلاق پزشکی و حقوق بیمار و رضایت آگاهانه

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وبینار علمی  اخلاق پزشکی و حقوق بیمار و رضایت آگاهانه

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  اخلاق پزشکی و حقوق بیمار و رضایت آگاهانه
ورود / ثبت‌نام

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید