سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

درمانهای رایج بیماری های انسدادی مزمن ریوی

آنلاین

درمانهای رایج بیماری های انسدادی مزمن ریوی

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

درمانهای رایج بیماری های انسدادی مزمن ریوی
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید