سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های امروز

ویژه وبینار های زمستان 1402 دانشگاه علوم پزشکی گلستان دارای امتیاز بازآموزی برای تمام رشته ها و مقاطع (قابل ثبت نام از طریق همین سایت ) مشاهده همه

علوم پزشکی گلستان برگزار میکند : همایش اخلاق ، آموزش ، خانواده ( با امتیاز فرهنگی ویژه ی اساتید محترم دانشگاه) مشاهده همه

برنامه‌های آینده مشاهده همه

دوره‌های مجازی تازه مشاهده همه

دوره‌های مجازی تازه مشاهده همه

دوره‌های منتخب

برنامه‌های پایان یافته مشاهده همه