سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های امروز

خاتمه یافته
وبینار علمی طب و بهداشت سالمندان(بررسی اختصاصی)
وبینار علمی طب و بهداشت سالمندان(بررسی اختصاصی)
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی شناخت و بهبود عملکرد جنسی زوجین
وبینار علمی شناخت و بهبود عملکرد جنسی زوجین
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای اسهالی در کودکان
وبینار علمی بیماریهای اسهالی در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیاء در زنان باردار مبتلا به کرونا
وبینار علمی احیاء در زنان باردار مبتلا به کرونا
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی ترکیبات کینونی موجود در گیاهان در انواع بیماری ها
وبینار علمی دارو درمانی ترکیبات کینونی موجود در گیاهان در انواع بیماری ها
دانشگاه علوم پزشکی دزفول

برنامه‌های ویژه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی مدیریت بیماری های پوستی در دوران کرونا
وبینار علمی مدیریت بیماری های پوستی در دوران کرونا
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی تازه های بیماری های بافت بینابینی ریه ILD
وبینار علمی تازه های بیماری های بافت بینابینی ریه ILD
انجمن ریه ایران با همکاری شرکت کیمیا سلامت نیکان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰
وبینار علمی مدیریت درمانهای جدید دیابت نوع ۲ با محوریت مزایای قلبی و کلیوی
وبینار علمی مدیریت درمانهای جدید دیابت نوع ۲ با محوریت مزایای قلبی و کلیوی
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی تازه های بیماری های بافت بینابینی ریه ILD
وبینار علمی تازه های بیماری های بافت بینابینی ریه ILD
ناجمن ریه ایران با همکاری شرکت کیمیا سلامت نیکان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
وبینار علمی دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
این دوره ها ی آموزشی با حمایت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تدارک فضای مجازی اجرا میشود
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی ترومبولیتیک تراپی
وبینار علمی ترومبولیتیک تراپی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
وبینار علمی کووید 19 و مروری بر تازه های تشخصیصی و درمانی آسم و رینیت در دوران پاندمی
وبینار علمی کووید 19 و مروری بر تازه های تشخصیصی و درمانی آسم و رینیت در دوران پاندمی
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های درمان اریتم و درمان روزاسه و لوپوس
وبینار علمی تازه های درمان اریتم و درمان روزاسه و لوپوس
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی چالشهای موجود در تشخیص، درمان و کنترل کووید-19
وبینار علمی چالشهای موجود در تشخیص، درمان و کنترل کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
این دوره ها ی آموزشی با حمایت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تدارک فضای مجازی اجرا میشود

برنامه‌های آینده مشاهده همه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی کووید-19 و اختلالات نورولوژیک ناشی از آن
وبینار علمی کووید-19 و اختلالات نورولوژیک ناشی از آن
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی احیا قلبی-ریوی بالغین
وبینار علمی احیا قلبی-ریوی بالغین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی داروهای قلبی و توجهات پرستاری
وبینار علمی داروهای قلبی و توجهات پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی پروسیجرهای رایج در آزمایشگاه انگل شناسی
وبینار علمی پروسیجرهای رایج در آزمایشگاه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی داروهای قلبی و توجهات پرستاری
وبینار علمی داروهای قلبی و توجهات پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی چشم پزشکی اطفال
وبینار علمی چشم پزشکی اطفال
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مروری بر داروهای ضد انعقاد جدید
وبینار علمی مروری بر داروهای ضد انعقاد جدید
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی برخورد و درمان زخم در بیماران ترومایی
وبینار علمی برخورد و درمان زخم در بیماران ترومایی
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشكي گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تشخیص در اندودانتیست و درمان و پیشگیری آن
وبینار علمی تشخیص در اندودانتیست و درمان و پیشگیری آن
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی درمان سرپایی فشارخون
وبینار علمی درمان سرپایی فشارخون
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین مقالات

برنامه‌های پایان یافته مشاهده همه

خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های درمان اریتم و درمان روزاسه و لوپوس
وبینار علمی تازه های درمان اریتم و درمان روزاسه و لوپوس
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی اکسیژن درمانی در کووید 19
وبینار علمی اکسیژن درمانی در کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی رژیم غذایی در بیماریها و جراحیهای روده
وبینار علمی رژیم غذایی در بیماریها و جراحیهای روده
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تماس پوست با پوست مادرو نوزاد
وبینار علمی تماس پوست با پوست مادرو نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی اولسر پپتیک
وبینار علمی اولسر پپتیک
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت و برخورد با بیماران ترومایی
وبینار علمی مدیریت و برخورد با بیماران ترومایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق پزشکی
وبینار علمی اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینارر علمی مدیریت بیماران پاسخ¬دهندۀ ضعیف به تحریک تخمدان "(Management of Poor Ovarian Responders)
وبینارر علمی مدیریت بیماران پاسخ¬دهندۀ ضعیف به تحریک تخمدان "(Management of Poor Ovarian Responders)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینارعلمی 	ارزیابی بیهوشی قبل از اعمال جراحی الکتیو در مشکلات تیروئیدی، نورولوژی و دیابت
وبینارعلمی ارزیابی بیهوشی قبل از اعمال جراحی الکتیو در مشکلات تیروئیدی، نورولوژی و دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی زردی نوزادان
وبینار علمی زردی نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول