سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های امروز

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر
وبینار علمی مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی داروهای ساختنی و ترکیبی در داروخانه
وبینار علمی داروهای ساختنی و ترکیبی در داروخانه
دانشگاه علوم پزشکی زابل

برنامه‌های ویژه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی تازهای درمان دیابت و مشکلات قلبی و عروقی بیماران
وبینار علمی تازهای درمان دیابت و مشکلات قلبی و عروقی بیماران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰
The Virtual Symposium of New Treatments of Diabetes Management
The Virtual Symposium of New Treatments of Diabetes Management
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی داروهای خوراکی در درمان دیابت نوع 2
وبینار علمی داروهای خوراکی در درمان دیابت نوع 2
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی چالش‌های موجود در درمان بیماران مبتلا به کووید‍۱۹
وبینار علمی چالش‌های موجود در درمان بیماران مبتلا به کووید‍۱۹
انجمن ریه ایران
خاتمه یافته
عملکرد سایتووکس(فاویپیراوویر) در درمان بیماران کووید-۱۹ و آنفولانزا
عملکرد سایتووکس(فاویپیراوویر) در درمان بیماران کووید-۱۹ و آنفولانزا
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی یافته‏‌های آزمایشگاهی در کووید 19
وبینار علمی یافته‏‌های آزمایشگاهی در کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت تنفسی از بیمار تحت ونتیلاتور
وبینار علمی مراقبت تنفسی از بیمار تحت ونتیلاتور
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارتهای جذب سرمایه در بازارهای نوظهور سلامت
وبینار علمی مهارتهای جذب سرمایه در بازارهای نوظهور سلامت
ویژه شرکت کنندگان مرحله ی دوم المپیاد کارافرینی
خاتمه یافته
وبینار علمیاصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت
وبینار علمیاصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برنامه‌های آینده مشاهده همه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اختلالاتCBC در بارداری
وبینار علمی اختلالاتCBC در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی اصول تشخیص و درمان اعتیاد جنسی
وبینار علمی اصول تشخیص و درمان اعتیاد جنسی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی تازه های دیابت
وبینار علمی تازه های دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی دارو درمانی سالمندان
وبینار علمی دارو درمانی سالمندان
انجمن علمی داروسازان بالینی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی آنفلوانزا
وبینار علمی آنفلوانزا
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی تجویز منطقی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در روماتولوژی
وبینار علمی تجویز منطقی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی چالش های تجویز و مصرف داروهای دیابت در پاندمی covid19
وبینار علمی چالش های تجویز و مصرف داروهای دیابت در پاندمی covid19
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مراقبت پرستاری آنفولانزا در کودکان
وبینار علمی مراقبت پرستاری آنفولانزا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی تروماهای چشم و مراقبت های پرستاری 1
وبینار علمی تروماهای چشم و مراقبت های پرستاری 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی جراحی های چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن
وبینار علمی جراحی های چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین مقالات

برنامه‌های پایان یافته مشاهده همه

خاتمه یافته
وبینار علمی اصول دارو درمانی برای عفونت های تنفسی ویروسی آنفلوانزا و کرونا
وبینار علمی اصول دارو درمانی برای عفونت های تنفسی ویروسی آنفلوانزا و کرونا
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی چالش‌های موجود در درمان بیماران مبتلا به کووید‍۱۹
وبینار علمی چالش‌های موجود در درمان بیماران مبتلا به کووید‍۱۹
انجمن ریه ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی فلرآپهای درمان ریشه، چگونگی پیش بینی و مدیریت
وبینار علمی فلرآپهای درمان ریشه، چگونگی پیش بینی و مدیریت
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
وبینار علمی جراحی ریشه یا درمان مجدد؟
وبینار علمی جراحی ریشه یا درمان مجدد؟
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
عملکرد سایتووکس(فاویپیراوویر) در درمان بیماران کووید-۱۹ و آنفولانزا
عملکرد سایتووکس(فاویپیراوویر) در درمان بیماران کووید-۱۹ و آنفولانزا
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های راهنمای بالینی (گایدلاین های جدید) در پیشگیری اولیه و ثانویه پرفشاری خون و لیپید
وبینار علمی تازه های راهنمای بالینی (گایدلاین های جدید) در پیشگیری اولیه و ثانویه پرفشاری خون و لیپید
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
اختلالات نورولوژیک مرتبط با کرونا
اختلالات نورولوژیک مرتبط با کرونا
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی مثانه بیش فعال: تازه های درمان
وبینار علمی مثانه بیش فعال: تازه های درمان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی درد و بیماری های مفصلی
وبینار علمی دارو درمانی درد و بیماری های مفصلی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی تب و تشنج
وبینار علمی تب و تشنج
دانشگاه علوم پزشکی همدان