سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های امروز

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مراقبت های درمانی در بیمار ان دیابت
وبینار علمی مراقبت های درمانی در بیمار ان دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی ماما، سلامت باروری و جمعیت سالم
وبینار علمی ماما، سلامت باروری و جمعیت سالم
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی سالمندی وپیشگیری از بیماریهای مزمن غیر قابل انتقال
وبینار علمی سالمندی وپیشگیری از بیماریهای مزمن غیر قابل انتقال
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برنامه‌های ویژه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی عنوان جايگاه اكساتنت در عفونتهاي پوستي و بافت نرم
وبینار علمی عنوان جايگاه اكساتنت در عفونتهاي پوستي و بافت نرم
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروساز ی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی بزرگداشت هفته جهانی آلرژی (آسم و آلرژی ها)
وبینار علمی بزرگداشت هفته جهانی آلرژی (آسم و آلرژی ها)
انجمن علمي آسم و آلرژي ايران
خاتمه یافته
Hemodialysis Access: Complications & Managements
Hemodialysis Access: Complications & Managements
انجمن علمی جراحان عروق ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی مصرف داروهای NOAC بر اساس گایدلاین 2021
وبینار علمی مصرف داروهای NOAC بر اساس گایدلاین 2021
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی بزرگداشت هفته جهانی آلرژی (آلرژی غذایی، اگزما، کهیر و آنژیوادم)
وبینار علمی بزرگداشت هفته جهانی آلرژی (آلرژی غذایی، اگزما، کهیر و آنژیوادم)
انجمن علمي آسم و آلرژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی بزرگداشت هفته جهانی آلرژی (آنافیلاکسی)
وبینار علمی بزرگداشت هفته جهانی آلرژی (آنافیلاکسی)
انجمن علمي آسم و آلرژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی چالشهای تشخیصی ودرمانی در بیماران کووید 19
وبینار علمی چالشهای تشخیصی ودرمانی در بیماران کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برنامه‌های آینده مشاهده همه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تشخیص و درمان کووید 19 در بارداری
وبینار علمی تشخیص و درمان کووید 19 در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آشنایی با بنزودیازپین ها
وبینار علمی آشنایی با بنزودیازپین ها
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی انواع شیرخشک های رژیمی و مصارف درمانی آنها
وبینار علمی انواع شیرخشک های رژیمی و مصارف درمانی آنها
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی احیا قلبی ریوی پیشرفته در بیماران کووید19
وبینار علمی احیا قلبی ریوی پیشرفته در بیماران کووید19
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی نحوه مصرف داروهای بیماران داخلی در واکسیناسیون کووید 19
وبینار علمی نحوه مصرف داروهای بیماران داخلی در واکسیناسیون کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی تفسیر تستهای تیروئیدی و تشخیص و درمان
وبینار علمی تفسیر تستهای تیروئیدی و تشخیص و درمان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تازه های دارویی در بیماری های گوارش
وبینار علمی تازه های دارویی در بیماری های گوارش
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی چالشهای تشخیصی ودرمانی IBD
وبینار علمی چالشهای تشخیصی ودرمانی IBD
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی دارو درمانی گوارشی( مقایسه داروهای گوارشی)
وبینار علمی دارو درمانی گوارشی( مقایسه داروهای گوارشی)
دانشگاه علوم پزشکی البرز

برنامه‌های مجازی

آزمون امتحانی پایانی کارگاه زایمان فیزیولوژیک
آزمون امتحانی پایانی کارگاه زایمان فیزیولوژیک
انجمن مامایی اهواز

آخرین مقالات

برنامه‌های پایان یافته مشاهده همه

خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص افتراقی آنمی های میکروسیتیک هایپوکروم
وبینار علمی تشخیص افتراقی آنمی های میکروسیتیک هایپوکروم
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس های مامایی ( خونریزی های دوران بارداری - فشار خون بالا در حاملگی )
وبینار علمی اورژانس های مامایی ( خونریزی های دوران بارداری - فشار خون بالا در حاملگی )
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی محاسبات دارویی
وبینار علمی محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی یافته های پاپ اسمیر
وبینار علمی یافته های پاپ اسمیر
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبی ریوی بزرگسالان
وبینار علمی احیا قلبی ریوی بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
وبینار علمی اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی استریلیزاسیون و گندزدایی تجهیزات اتاق عمل
وبینار علمی استریلیزاسیون و گندزدایی تجهیزات اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های درمان با داروهای NOAC
وبینار علمی تازه های درمان با داروهای NOAC
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی ضایعات التهابی گوش خارجی
وبینار علمی ضایعات التهابی گوش خارجی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان