سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های امروز

خاتمه یافته
وبینار علمی رضایت زناشویی
وبینار علمی رضایت زناشویی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارتهای ارتباط با بیمار
وبینار علمی مهارتهای ارتباط با بیمار
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی ملاحظات درمانهای اندو، پریو و پروتزی در سالمندان
وبینار علمی ملاحظات درمانهای اندو، پریو و پروتزی در سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی پرستاری در اختلالات الکترولیت
وبینار علمی پرستاری در اختلالات الکترولیت
دانشگاه علوم پزشکی فسا

برنامه‌های ویژه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروساز ی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آسم کودکان: بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم کودکان: بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰
بیماری کووید ( بررسی گایدلاین ها و درمان های جدید )
بیماری کووید ( بررسی گایدلاین ها و درمان های جدید )
اولین وبینار آموزشی انجمن پزشکان عمومی شیراز در سال 1400 با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۰
دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
این دوره ها ی آموزشی با حمایت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تدارک فضای مجازی اجرا میشود

برنامه‌های آینده مشاهده همه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی ناهنجاری ساختاری جنین( مراقبت های فوری نوزاد بعد از تولد)
وبینار علمی ناهنجاری ساختاری جنین( مراقبت های فوری نوزاد بعد از تولد)
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی مقدمه ای بر بازتوانی قلبی داخل بیمارستانی و خارج بیمارستانی
وبینار علمی مقدمه ای بر بازتوانی قلبی داخل بیمارستانی و خارج بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی دارودرمانی در درد
وبینار علمی دارودرمانی در درد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۰
دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
این دوره ها ی آموزشی با حمایت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تدارک فضای مجازی اجرا میشود
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار آموزشی ارزیابی نتایج :EQAP چالشهای مرتبط با اندازه گیری و گزارش نتایج پروتئین ادرار"به همراه پرسش وپاسخ"
وبینار آموزشی ارزیابی نتایج :EQAP چالشهای مرتبط با اندازه گیری و گزارش نتایج پروتئین ادرار"به همراه پرسش وپاسخ"
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی برای دوره آموزشی نسخه نویسی الکترونیکی
وبینار علمی برای دوره آموزشی نسخه نویسی الکترونیکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰
نظام مراقبت از بیماری های غیر واگیر
نظام مراقبت از بیماری های غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی اختلال عملکرد جنسی در سالمندان
وبینار علمی اختلال عملکرد جنسی در سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی نظام مراقبت از بیماری های واگیر
وبینار علمی نظام مراقبت از بیماری های واگیر
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰
بیماری کووید ( بررسی گایدلاین ها و درمان های جدید )
بیماری کووید ( بررسی گایدلاین ها و درمان های جدید )
اولین وبینار آموزشی انجمن پزشکان عمومی شیراز در سال 1400 با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی

برنامه‌های مجازی

آزمون امتحانی پایانی کارگاه زایمان فیزیولوژیک
آزمون امتحانی پایانی کارگاه زایمان فیزیولوژیک
انجمن مامایی اهواز

آخرین مقالات

برنامه‌های پایان یافته مشاهده همه

خاتمه یافته
وبینار علمی دندانپزشکی سالمندان
وبینار علمی دندانپزشکی سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مسمومیتها و مراقبت های فوری
وبینار علمی مسمومیتها و مراقبت های فوری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در پوست و مو
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در پوست و مو
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول مراقبت بیماران مبتلا به کووید-19
وبینار علمی اصول مراقبت بیماران مبتلا به کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مايعات بدن: CSF، مايع سروزي و مايع سينوويال
وبینار علمی مايعات بدن: CSF، مايع سروزي و مايع سينوويال
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزش خانواده ها روز جهانی آسم 1400
وبینار علمی آموزش خانواده ها روز جهانی آسم 1400
انجمن آسم و آلرژی ایران با همکاری وارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
خاتمه یافته
وبینار علمی اندیکاسیون های NOAC در استروک
وبینار علمی اندیکاسیون های NOAC در استروک
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی سکته مغزی و درمانهای نوین
وبینار علمی سکته مغزی و درمانهای نوین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
بیست و چهارمین بزرگداشت روز جهانی آسم(ملاحظات تشخیصی، درمانی در آسم))
بیست و چهارمین بزرگداشت روز جهانی آسم(ملاحظات تشخیصی، درمانی در آسم))
انجمن علمي آسم و آلرژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی مایعات بدن:ادرار
وبینار علمی مایعات بدن:ادرار
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران