سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های امروز

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی روش های درمانی آندومتریوز
وبینار علمی روش های درمانی آندومتریوز
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی درمان سرپایی فشار خون
وبینار علمی درمان سرپایی فشار خون
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی اصول کاربرد شل کننده های عضلانی در حین بیهوشی
وبینار علمی اصول کاربرد شل کننده های عضلانی در حین بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی تزریقات در کودکان
وبینار علمی تزریقات در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادرار
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادرار
انجمن علمي داروسازي باليني ايران

برنامه‌های ویژه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
وبینار علمی نکات کلیدی در تشخیص و درمان اچ پایلوری
وبینار علمی نکات کلیدی در تشخیص و درمان اچ پایلوری
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی Hot topics in bronchiectasis
وبینار علمی Hot topics in bronchiectasis
انجمن ریه ایران برگزار مینماید
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۰
"کارگاه آنلاین زیستن در بستر هفت قانون معنوی"
"کارگاه آنلاین زیستن در بستر هفت قانون معنوی"
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی برخورد با عفونت های ادرادی
وبینار علمی برخورد با عفونت های ادرادی
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی جايگاه اكساتنت در بيماران كويد١٩ و استئوميليت
وبینار علمی جايگاه اكساتنت در بيماران كويد١٩ و استئوميليت
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰
"کارگاه آنلاین زیستن در بستر هفت قانون معنوی"
"کارگاه آنلاین زیستن در بستر هفت قانون معنوی"
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی دیابت و هایپرتنشن
وبینار علمی دیابت و هایپرتنشن
از سری وبینار های علمی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی دیابت و هایپرتنشن
وبینار علمی دیابت و هایپرتنشن
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
دوره کارگاهی و کاربردی Clear Aligners
دوره کارگاهی و کاربردی Clear Aligners
انجمن علمی ارتودنتیست های ایران
خاتمه یافته
وبینار اموزشی سارکوییدوز
وبینار اموزشی سارکوییدوز

برنامه‌های آینده مشاهده همه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی پروتزهای ثابت دندانی
وبینار علمی پروتزهای ثابت دندانی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی پزشک وآموزه های قانونی
وبینار علمی پزشک وآموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی غربالگری ناهنجاری جنین
وبینار علمی غربالگری ناهنجاری جنین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی ویبینار روش های درمان کم بینایی
وبینار علمی ویبینار روش های درمان کم بینایی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی استانداردهای آزمایشگاه مولکولی
وبینار علمی استانداردهای آزمایشگاه مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۹
وبینار علمی اثرات روانی اجتماعی همه گیری کرونا برمراقبان(مدافعان ) سلامت
وبینار علمی اثرات روانی اجتماعی همه گیری کرونا برمراقبان(مدافعان ) سلامت
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی دیابت و هایپرتنشن
وبینار علمی دیابت و هایپرتنشن
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی رتینوپاتی نارسی نوزادان (ROP)
وبینار علمی رتینوپاتی نارسی نوزادان (ROP)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

آخرین مقالات

برنامه‌های پایان یافته مشاهده همه

خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با ضایعات شایع در محیط دهان
وبینار علمی آشنایی با ضایعات شایع در محیط دهان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری و مقابله با بلایا و فوریت ها
وبینار علمی پیشگیری و مقابله با بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل کیفیت داخلی و خارجی ذر بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
وبینار علمی کنترل کیفیت داخلی و خارجی ذر بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخصی طبی ایران
خاتمه یافته
دوره کارگاهی و کاربردی Clear Aligners
دوره کارگاهی و کاربردی Clear Aligners
انجمن علمی ارتودنتیست های ایران
خاتمه یافته
وبینار اموزشی سارکوییدوز
وبینار اموزشی سارکوییدوز
خاتمه یافته
وبینار علمی دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
وبینار علمی دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
انجمن علمی داروسازان بالینی
خاتمه یافته
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیرمادر
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیرمادر
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی New Treatments in The Management of Diabetes
وبینار علمی New Treatments in The Management of Diabetes
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی خودمراقبتی در دیابت
وبینار علمی خودمراقبتی در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان