سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های امروز

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی سینوزیت
وبینار علمی سینوزیت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی پرستاری در اورژانس های تروما به قفسه سینه
وبینار علمی پرستاری در اورژانس های تروما به قفسه سینه
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی مدیریت خطر حوادث و بلایا
وبینار علمی مدیریت خطر حوادث و بلایا
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار هموویژولانس
وبینار هموویژولانس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی مراقبت های ریکاوری و اتاق عمل در جراحی دستگاه ادراری
وبینار علمی مراقبت های ریکاوری و اتاق عمل در جراحی دستگاه ادراری
دانشگاه علوم پزشکی البرز

برنامه‌های ویژه

خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت مشکلات پوستی ناشی از پاندمی کووید-19
وبینار علمی مدیریت مشکلات پوستی ناشی از پاندمی کووید-19
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی یک روزه آسم
وبینار علمی یک روزه آسم
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۰
وبینار علمی جایگاه درمانی کورتیکواستروئیدها در بیماری های پوستی
وبینار علمی جایگاه درمانی کورتیکواستروئیدها در بیماری های پوستی
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه‌های آینده مشاهده همه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی اختلالات اضطرابی
وبینار علمی اختلالات اضطرابی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و کاربرد آن در علوم توانبخشی
وبینار علمی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و کاربرد آن در علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی نظام مراقبت مرگ مادری
وبینار علمی نظام مراقبت مرگ مادری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان عمومی
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان عمومی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آفلودینگ زخم های پای دیابتی
وبینار علمی آفلودینگ زخم های پای دیابتی
انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی تربیت جنسی کودک
وبینار علمی تربیت جنسی کودک
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آموزش به بیمار در زمینه روشهای درمانی و مراقبتی در جراحی های سنگ های کلیه و مجاری ادراری
وبینار علمی آموزش به بیمار در زمینه روشهای درمانی و مراقبتی در جراحی های سنگ های کلیه و مجاری ادراری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی بی اختیاری ادراری
وبینار علمی بی اختیاری ادراری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مدیریت بیماران covid -19 مرتبط با transfusion
وبینار علمی مدیریت بیماران covid -19 مرتبط با transfusion
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برنامه‌های مجازی

آزمون امتحانی پایانی کارگاه زایمان فیزیولوژیک
آزمون امتحانی پایانی کارگاه زایمان فیزیولوژیک
انجمن مامایی اهواز

آخرین مقالات

برنامه‌های پایان یافته مشاهده همه

خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با مرگ مغزی و فرایند اهدای عضو
وبینار علمی آشنایی با مرگ مغزی و فرایند اهدای عضو
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس)
وبینار علمی نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی پاندمی بیماری کووید 19 و مراقبت های بارداری و زایمان
وبینار علمی پاندمی بیماری کووید 19 و مراقبت های بارداری و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا، نوزاد
وبینار علمی احیا، نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان (براساس راهنماهایAHA 2020)
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان (براساس راهنماهایAHA 2020)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی كرونا و سلامت روان
وبینار علمی كرونا و سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
وبینار علمی اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آلارم های ونتیلاتور
وبینار علمی آلارم های ونتیلاتور
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سندرم داون
وبینار علمی سندرم داون
دانشگاه علوم پزشکی گلستان