سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه

این دوره ها ی آموزشی با حمایت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تدارک فضای مجازی اجرا میشود

دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۵۹

دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۵۹

شرح

مدرس(ها)


ف
دکتر محمد جواد فلاحی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز