سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه

این دوره ها ی آموزشی با حمایت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تدارک فضای مجازی اجرا میشود

دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۰

دوره آموزش مجازی دستیاران فوق تخصص ریه
ورود / ثبت‌نام

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۰

شرح

مدرس(ها)


م
دکتر بهروز مومنی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز