سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نحوه تنظیم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی های شیمیایی

سازمان پزشکی قانونی کشور

آنلاین

دارای امتیاز بازآموزی

وبینار علمی نحوه تنظیم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی های شیمیایی

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی نحوه تنظیم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی های شیمیایی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید