سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسه بررسی قابلیت های پلتفرم

جلسه بررسی قابلیت های پلتفرم

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰

جلسه بررسی قابلیت های پلتفرم
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰

نظرات (۰)