سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های سرطان

انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

آنلاین

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های سرطان

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های سرطان
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۰۰

مدرس(ها)


ل
الهه لآلی دهقی
دکترای حرفه ای داروسازی
ب
دکتر مهدی باقری

نظرات (۰)

نظر بدهید