سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی احیای قلبی - ریوی طول کشیده PLS

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی  احیای قلبی - ریوی طول کشیده PLS

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی  احیای قلبی - ریوی طول کشیده PLS
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰

مدرس(ها)


ف
دکتر افشین فرهانچی
متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دبیر علمی برنامه

نظرات (۰)

نظر بدهید