سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبينار ايمني زيستي

آنلاین

وبینار علمی وبينار ايمني زيستي

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی وبينار ايمني زيستي
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰


نظرات (۰)

نظر بدهید