سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی CBCT

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی CBCT

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی CBCT
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)


آ
دکتر وحید آخشته
ب
دکتر دکتر مهبد بابایی
ط
دکتر مه‌سیما طایفی