سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول تشخیص و درمان ازدواج به وصال نرسیده

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دارای امتیاز بازاموزی

وبینار علمی  اصول تشخیص و درمان ازدواج به وصال نرسیده

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی  اصول تشخیص و درمان ازدواج به وصال نرسیده
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰

شرح

ثبت‌نام از طریق سامانه آموزش مداوم

 

لطفا توجه بفرمایید که برای کسب امتیاز این برنامه لازم است در سامانه آموزش مداوم (ircme.ir) در برنامه ثبت نام کنید  و پس از شرکت در وبینار تا ۴۸ ساعت مهلت شرکت در آزمون نهایی برنامه وجود خواهد داشت.

 

برای شرکت در آزمون نهایی برنامه لازم است که اپلیکیشن آموزش مداوم را نصب نمایید

مدرس(ها)


ح
دکتر محمد حقیقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان و عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان