سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان و درمان با روش های کم تهاجمی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آنلاین

وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان و درمان با روش های کم تهاجمی

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان و درمان با روش های کم تهاجمی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰

نظرات (۰)

نظر بدهید