سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اختلالات هیپوفیز و رشد در کودکان و بزرگسالان

مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  اختلالات هیپوفیز و رشد در کودکان و بزرگسالان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  اختلالات هیپوفیز و رشد در کودکان و بزرگسالان
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

شرح