سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کرونا ویروس و مراقبتهای پرستاری و بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  کرونا ویروس و مراقبتهای پرستاری و بهداشتی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰