سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جدیدترین مراقبت از کودک مبتلا به دیابت نوع (1)با محوریت کووید19

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی  جدیدترین مراقبت از کودک مبتلا به دیابت نوع (1)با محوریت کووید19

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  جدیدترین مراقبت از کودک مبتلا به دیابت نوع (1)با محوریت کووید19
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)