سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی حمایت از والدین سوگوار به دنبال فقدان جنین /نوزاد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی  حمایت از والدین سوگوار به دنبال فقدان جنین /نوزاد

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  حمایت از والدین سوگوار به دنبال فقدان جنین /نوزاد
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید