سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سرطان پستان و روش های بازسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی سرطان پستان و روش های بازسازی

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰