سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نحوه مدیریت و دارو درمانی،مشکلات شایع گوارشی در اطفال

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی  نحوه مدیریت و دارو درمانی،مشکلات شایع گوارشی در اطفال

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۲:۰۰