سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پزشکی مبتنی بر شواهد

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وبینار علمی  پزشکی مبتنی بر شواهد

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰

وبینار علمی  پزشکی مبتنی بر شواهد
ورود / ثبت‌نام

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰

شرح

مدرس(ها)