سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پلاسمافرزیس

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  پلاسمافرزیس

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰