سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری

از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی

وبینار علمی  آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


 دکتر محمد قرگزلو
دکتر محمد قرگزلو
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر مرضیه توکل
دکتر مرضیه توکل
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
 دکتر نیما پروانه
دکتر نیما پروانه
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر ثمین شرفیان
دکتر ثمین شرفیان
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دسته بندی: برنامه‌های ویژه