سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پزشکی بازساختی و نقش آن در دندانپزشکی و جراحی دهان، فک و صورت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  پزشکی بازساختی و نقش آن در دندانپزشکی و جراحی دهان، فک و صورت

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  پزشکی بازساختی و نقش آن در دندانپزشکی و جراحی دهان، فک و صورت
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰