سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گزارشی نویسی در پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  گزارشی نویسی در پرستاری

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  گزارشی نویسی در پرستاری
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰