سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اورژانسهای مغز و اعصاب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  اورژانسهای مغز و اعصاب

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰