سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مروری بر انواع احتباس های ادراری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی مروری بر انواع احتباس های ادراری

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰