سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تظاهرات پوستی مخاطی کووید 19 با ارائه case

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  تظاهرات پوستی مخاطی کووید 19 با ارائه case

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۱۵

وبینار علمی  تظاهرات پوستی مخاطی کووید 19 با ارائه case
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۱۵

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید