سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های تشخیص و درمان ناتوانی جنسی در مردان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آنلاین

وبینار علمی  تازه های تشخیص و درمان ناتوانی جنسی در مردان
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  تازه های تشخیص و درمان ناتوانی جنسی در مردان
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید