سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبينار علمي تازه های درمان نوروپاتی

انجمن علمي بررسي و مطالعه درد ايران

آنلاین

وبينار علمي تازه های درمان نوروپاتی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰

وبينار علمي تازه های درمان نوروپاتی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

فیلم سخنرانی خانم دکتر قاسمی

فیلم سخنرانی آقای دکتر وجدانی

فیلم سخنرانی آقای دکتر دهقان - پارت 1

فیلم سخنرانی آقای دکتر دهقان - پارت 2

نظرات (۰)

نظر بدهید