سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماری کودکان" سندروم های کروپ-مننژیت"

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  مراقبت پرستاری در بیماری کودکان" سندروم های کروپ-مننژیت"

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰