سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ارزیابی بیهوشی قبل از اعمال جراحی الکتیو در مشکلات تیروئیدی، کلیوی و نورولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی  ارزیابی بیهوشی قبل از اعمال جراحی الکتیو در مشکلات تیروئیدی، کلیوی و نورولوژی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰