سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با رویکرد مشاوره شناختی رفتاری

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی  آشنایی با رویکرد مشاوره شناختی رفتاری

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  آشنایی با رویکرد مشاوره شناختی رفتاری
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید