سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی استانداردهای دارویی بخش اورژانس

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

وبینار علمی استانداردهای دارویی بخش اورژانس

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی استانداردهای دارویی بخش اورژانس
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید