سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی CRFنارسایی مزمن کلیه

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی  CRFنارسایی مزمن کلیه

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  CRFنارسایی مزمن کلیه
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید