سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیماریهای قارچی شایع دهان

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  بیماریهای قارچی شایع دهان

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  بیماریهای قارچی شایع دهان
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید