سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی هماتومورفولوژی سلولهای خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

وبینار علمی  هماتومورفولوژی سلولهای خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی  هماتومورفولوژی سلولهای خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰

شرح

جهت دانلود فیلم وبینار  اینجا  کلیک نمایید 

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید