سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مباحث حرفه ای(مدیریت علمی و اقتصاد داروخانه )

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  مباحث حرفه ای(مدیریت علمی و اقتصاد داروخانه )

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  مباحث حرفه ای(مدیریت علمی و اقتصاد داروخانه )
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید