سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید