سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید