سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های دارودرمانی آلزایمر و پارکینسون

سازمان غذا و دارو

وبینار علمی تازه های دارودرمانی آلزایمر و پارکینسون

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تازه های دارودرمانی آلزایمر و پارکینسون
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰