سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی برخورد با توده های پستان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  برخورد با توده های پستان

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی  برخورد با توده های پستان
ورود / ثبت‌نام

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰

شرح

نظرات (۰)

نظر بدهید