سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تفسیر و کاربرد بالینی آزمایشهای تیروئید

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

وبینار علمی  تفسیر و کاربرد بالینی آزمایشهای تیروئید

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی  تفسیر و کاربرد بالینی آزمایشهای تیروئید
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید