سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید