سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی داروهای گیاهی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی داروهای گیاهی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی داروهای گیاهی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید