سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کرونا و مشکلات گوارشی در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی  کرونا و مشکلات گوارشی در کودکان

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰