سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تسهیل چالش های شیردهی نوزادان نارس و پرخطر

دانشكده علوم پزشکی بهبهان

وبینار علمی  تسهیل چالش های شیردهی نوزادان نارس و پرخطر


درحال برگزاری
شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  تسهیل چالش های شیردهی نوزادان نارس و پرخطر
ورود / ثبت‌نام


درحال برگزاری
شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید