سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی معاینات فیزیکی نوزاد بدو تولد

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  معاینات فیزیکی نوزاد بدو تولد

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  معاینات فیزیکی نوزاد بدو تولد
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید