سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت های قبل از حاملگی و مراقبت های پره ناتال

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  مراقبت های قبل از حاملگی و مراقبت های پره ناتال

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  مراقبت های قبل از حاملگی و مراقبت های پره ناتال
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید