سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مروری بر شایع ترین مداخلات در طب درد

انجمن علمي بررسي و مطالعه درد ايران

وبینار علمی مروری بر شایع ترین مداخلات در طب درد

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی مروری بر شایع ترین مداخلات در طب درد
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

فیلم آقای دکتر ذاکری

فیلم آقای دکتر عدلخو

فیلم آقای دکتر وجدانی

فیلم آقای دکتر سمیعی

نظرات (۰)

نظر بدهید