سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اورژانس های مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

وبینار علمی  اورژانس های مامایی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  اورژانس های مامایی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید